Co wiemy o paliwach w Polsce?

Zajeżdżając na stację mamy do wyboru 3 podstawowe rodzaje paliwa. Dwa w stanie ciekłym – benzynę i olej napędowy – oraz jeden w stanie gazowym (aut elektrycznych na razie nie liczymy).

Według badań po drogach krajów Unii Europejskiej jeździ 54,1% samochodów osobowych napędzanych benzyną, 41% dieslem i tylko 5% napędzanych paliwami alternatywnymi. Polscy kierowcy używają mniej diesla – 28% i częściej sięgają po paliwa alternatywne – 13,5% (Dane European Automobile Manufacturers Association z 2014 roku)

Zużycie benzyny w Polsce w 2015 roku zostało oszacowane na ponad 5,5 mld litrów.

Zużycie gazu w Polsce szacowane jest na 4,2 mld litrów.

Ilość stacji benzynowych w Polsce na koniec 2015 roku wynosiła 6 601.

U nas „zwykła” benzyna jest więc na pierwszym miejscu. Po raz pierwszy została ona użyta do napędzenia silnika przez Gottlieba Daimlera i Wilhelma Maybacha pod koniec XIX wieku. Olej napędowy, a w zasadzie pierwszy silnik napędzany tym paliwem został opatentowany w lutym 1893 roku przez Rudolfa Alexandra Diesla. Gaz LPG (Liquefied Petroleum Gas) to z kolei wynalazek dr. Waltera Snellinga.

Zanim paliwo to trafiło do silników samochodowych, benzyna była wykorzystywana głównie jako środek czyszczący, a gaz stosowany był jako paliwo do kuchenek gazowych.

Słowniczek:

Liczba oktanowa, określająca odporność na niekontrolowany samozapłon paliwa silnikowego. Niedotrzymanie wartości może spowodować uszkodzenia silnika.

Liczba cetanowa, jest miarą zdolności paliwa do samozapłonu sprężonej mieszanki paliwowo–powietrznej. Niedotrzymanie tej wartości powoduje większe zużycie paliwa i nadmierną głośność silnika.

Motorowa liczba oktanowa, świadczy o bezdetonacyjnym i ekonomicznym spalaniu paliwa. Wartość jej zależy od składu węglowodorowego LPG.

Lotność benzyny, czyli zdolność paliwa do parowania. Zaburzenia w tym parametrze paliwa mogą spowodować problemy z uruchomieniem silnika, niebezpieczeństwo zaburzenia jego pracy, a nawet nagłe unieruchomienie silnika.

Zawartość ołowiu to dodatek ołowiu do benzyny przeciwdziała jej nieprawidłowemu spalaniu, przez co zwiększa jej liczbę oktanową. Obecnie stosowanie benzyn zawierających związki ołowiu jest zabronione ze względu na ich negatywny wpływ na środowisko naturalne i zdrowie człowieka.

Gęstość paliwa, czyli wartość poza normą może spowodować obniżenie mocy i wzrost zużycia paliwa.

Temperatura zapłonu, gdy jest zbyt wysoka powoduje spadek wydajności i ekonomiczności pracy silnika oraz wzrost emisji substancji toksycznych do środowiska. Niska stwarza natomiast poważne niebezpieczeństwo wybuchu par oleju podczas nalewania paliwa z dystrybutora do baku.

Źródło: ŠKODA